Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kontejnery na bioodpad až v říjnu

V měsíci září nebudou přistavovány kontejnery na bioodpad. Harmonogram na říjen bude zveřejněn na webu městské části Praha 13 www.praha13.cz Životní prostředí Bioodpad.

Jitka Zámorská, OŽP