Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Opatření k zajištění zvýšeného dohledu u základních škol

Počátkem měsíce září zahájí strážníci pravidelný dohled nad přechody pro chodce v blízkosti základních a mateřských škol. Dohled na přechodech bude prováděn vždy v době od 07.20 do 08.05 hodin. Stejně jako v loňském roce budeme u vybraných školských zařízení provádět každodenní odpolední speciální zvýšené dozory, zaměřené zejména na bezpečnost dětí navštěvujících první stupeň. Rozsah opatření bude limitován technickými a personálními možnostmi našeho obvodního ředitelství, přesto plánujeme trvale kontrolovat více jak desítku škol denně. Zabezpečení zvýšeného dohledu nad bezpečností u škol považujeme za jednu z hlavních priorit. Jakékoliv podezřelé chování osob, případně konzumaci alkoholických nápojů či jiných návykových látek v nejbližším okolí školy proto, prosím, neprodleně oznamte službu konajícímu strážníkovi nebo na bezplatnou linku 156.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP