Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozhovor se starostou

S končícím volebním obdobím přinášíme rozhovor se starostou Davidem Vodrážkou, aby zhodnotil minulé čtyři roky a čtenářům STOPu přiblížil svůj pohled na život v Praze 13.

Pane starosto, je nutno říci, že poslední roky přinesly do života nás všech velmi vážné krize. Jak hodnotíte předešlé čtyři roky očima starosty třinácté městské části?

Toto volební období bylo nejtěžší, které jsem zažil. Pandemie způsobila ochromení celé společnosti v šíři, se kterou se nikdo z nás nesetkal a radnice nebyla samozřejmě výjimkou. Dva roky jsme se potýkali s mnoha omezeními, která bylo nutné přijmout a museli jsme opustit mnoho činností. Z klišé „přeji mnoho zdraví“ se stalo ze srdce míněné přání a my jsme z pohledu radnice veškerou pozornost upřeli na zachování chodu škol, sociálních služeb a investic do projektů, které budou dlouhodobě udržitelné. Velmi zásadní otázkou bylo zachování kvality vzdělávání, které se ze dne na den muselo přesunout ze tříd do on-line světa a nebylo to jednoduché. Vybavili jsme školy notebooky a další technikou, zajistili jsme jim veškeré hygienické pomůcky a je více než na místě všem lidem ve školách a školkách poděkovat za skvěle odvedenou práci. Nebyla to jednoduchá doba ani pro rodiče a děti samotné. Omezení kontaktů, zájmových aktivit i kulturních akcí způsobilo mnoho škod v mezilidských vztazích a doufám, že nás nic podobného, v takovém rozsahu, nepotká. Z druhé strany je třeba říci, že jsme během let prozřetelně investovali především do veřejného prostoru, jako jsou parky, zeleň, sportovní a dětská hřiště, odpočinkové zóny a tato místa nabídla během omezení obyvatelům místa na relax, procházky, sport bez tělocvičen a více kilometrů ujetých na kolech. Dalejský park nabízí velkorysý prostor k odpočinku v blízkosti Prokopského údolí, revitalizujeme vnitrobloky, dětská i sportovní hřiště, obnovena byla také krteňská alej. Speciální pozornost jsme věnovali seniorům a pravidelně jsme do Lukáše a Domova Zity Kabátové dodávali potřebné pomůcky a další podporu. Snažili jsme se maximálně pomoci i místním podnikatelům, ať už to bylo prominutím poplatků nebo nezvyšování nájemného ani o inflaci. Když pandemie ustoupila, začala krize na Ukrajině a opět jsme řešili situace, které nikdo z nás nezažil. Na příchod tisíců uprchlíků před válkou jsme sice nebyli připraveni, ale zvládli jsme i tuto vlnu. Aktuálně prožíváme historicky jednu z nejvyšších inflací a připravujeme nová úsporná opatření v rámci provozu budov. Velmi si cením faktu, že rozpočet městské části zůstává bez úvěrů a veškeré komplikace jsme operativně vyřešili. Nenecháváme příštím generacím žádné dluhy a systematicky se věnujeme budoucímu rozvoji.

Která z investic tohoto volebního období je z Vašeho pohledu ta nejzásadnější?

Z mého pohledu jsou to určitě nové byty pro seniory. Na jaře v roce 2021 jsme zahájili zásadní investici – Přístavbu Domu sociálních služeb Praha 13 – „Lukáš“, ve kterém sídlí Středisko sociálních služeb Prahy 13. Přístavba představuje výstavbu čtyřpodlažního objektu, kde je ve třech podlažích umístěno deset malometrážních bytů pro seniory a v přízemí se pak nachází dva víceúčelové klubové sály pro setkávání seniorů. Během měsíce března 2021 se započalo s přípravou staveniště a vlastním zahájením výstavby. Podle plánu byla hrubá stavba dokončena na jaře letošního roku. Přestože stavba byla, zejména v minulém roce, provázena problémy s dodávkami materiálů, vše se nakonec podařilo zdárně překonat a během letošního léta byly dokončeny interiéry všech bytů a společenských sálů. V současné době probíhají poslední úpravy, administrativní činnosti a následně kolaudace. Nová část bude plně v provozu letos v říjnu. Péče o seniory a s tím spojená přístavba Lukáše je jednou z priorit naší městské části. Ta představuje, dle mého soudu, velmi efektivní a ekonomicky velmi výhodné řešení, jak v Praze 13 rozvíjet a zkvalitňovat další služby určené našim seniorům. Děkuji všem kolegům, kteří se na přístavbě podíleli, stejně také zaměstnancům Střediska sociálních služeb Prahy 13, zaměstnancům zhotovitele a všem dodavatelům. V říjnu najde v nové části budovy Lukáše nový bezpečný domov další desítka seniorů, celková kapacita celého Lukáše tak dosáhne 30 bytových jednotek. Přízemí objektu se stane stabilním a moderně vybaveným zázemím pro kluby seniorů. Těch v naší městské části působí třináct a jejich členové svými aktivitami dokazují, že je pořád co dělat a lze se bavit i v pokročilém věku. Ať se Lukáši daří a přeji všem lidem v něm pevné zdraví!

Praha 13 se neustále rozrůstá, co to pro Vás znamená?

Nová výstavba je jasným signálem, že naše městská část je atraktivní místo pro život, jednoduše dobrá adresa a velice si toho vážím. Rozvoj je ale třeba systematicky a dlouhodobě plánovat. Praha je jedno z nejkrásnějších měst na světě a je logické, že roste a obyvatelé přibývají. Dnes na třináctce trvale bydlí téměř 70 tisíc obyvatel, další tisíce tu žijí v nájmech a je nutné zajistit potřebnou infrastrukturu. Pečlivě plánujeme dostatečné množství škol a školek, všechny děti z naší městské části mají své místo v lavicích i v předškolních zařízeních jisté. Vedle aktuálních potřeb mateřských a základních škol se věnujeme také budoucnosti. Důrazně trváme na tom, aby při plánování nové výstavby byla zajištěna i kapacita školních zařízení a kvalitní veřejný prostor. Aktuálně tuto otázku řešíme v Západním městě, v lokalitě určené pro bydlení. Je to jeden příklad, jak lze zajistit dostatečný rozvoj nových čtvrtí, včetně potřebné infrastruktury a služeb. S investorem je již podepsaná smlouva o spolupráci, která zajišťuje výstavbu nové mateřské školy, kterou následně předá městské části k provozu. Připravujeme již další podobnou spolupráci a intenzivně řešíme také vznik nové základní školy. Dalším tématem je zdravotnictví, za poslední čtyři roky se zde otevřely desítky nových ordinací specializovaných lékařů. Těmi největšími jsou například poliklinika Hůrka nebo Diagnostické centrum pro matky a děti. Maximálně podporujme rozšiřování lékařské péče tady u nás, aby obyvatelé třináctky nemuseli jezdit přes celou Prahu k lékaři. Naši velkou podporu mají také vzdělávací, kulturní i sportovní spolky a kluby. Je důležité, aby obyvatelé mohli kvalitně trávit svůj volný čas v blízkosti svých domovů.

Co je největší „Achillovou patou“ naší městské části?

Největším tématem je samozřejmě parkování a doprava, s tím pochopitelně bojují i jiné městské části. Sídliště nebyla koncipována na dnešní počet automobilů ani na zahuštěnou dopravu, kterou zažíváme dnes. Z komplexního ohledu na dopravu je nutné dokončit Radlickou radiálu, aby se ulevilo tranzitu přes Prahu 13 a také dokončení rozvadovské spojky. Bez strategického řešení průjezdu se Praha neobejde, a to je alfa a omega i problémů s parkováním v rezidenčních oblastech. Logika věci je jasná – jakmile bude fungovat tok transitní dopravy, budou zřejmá i místa, kde je třeba postavit velkokapacitní parkoviště, aby dojíždějící mohli zaparkovat na kraji města u metra a do práce dojet MHD. V našem případě je strategické prosadit velkokapacitní parkoviště na Zličíně a ulevit tím našim obyvatelům. Na lokální úrovni jsou řešením parkovací domy. Na úkor zeleně nelze vytvářet několik míst pro parkování. Za prvé v sídlištích není prostor a například deset nových míst místo jednoho trávníku nic nevyřeší. Proto jsme přistoupili k systematickému plánovaní parkovacích domů a opravdu se podařilo zahájit stavbu. Právě se staví nový parkovací dům v Petržílkově ulici v Nových Butovicích, který nabídne téměř 400 míst již příští rok. V přípravné fázi ale máme i další záměry. Doprava a parkování je velmi důležitá infrastruktura celého města, intenzivně tlačíme magistrát k systematickému řešení a u nás doma realizujeme lokální projekty. Je to běh na dlouho trať, ale stále věřím, že lze dojít k řešení, které má hlavu a patu a ve kterém půjde především o kvalitu života místních obyvatel.

Co Vás osobně za poslední roky nejvíce potěšilo a naopak?

Poslední dobou mám pocit, že lidé tak nějak více drží spolu, a i noví občané berou třináctku jako své město a svůj domov. Daří se sportu a různým formám volnočasového vyžití. V různých částech třináctky si lidé sami pravidelně organizují sousedská setkání, kulturní a sportovní aktivity a já si toho velmi vážím. Jsem velmi rád, že se nebojí na radnici přijít, prodiskutovat své návrhy a požádat o podporu.

Cítím, že kvalita komunitního života stoupá a obyvatelé se sami zapojují do různých aktivit. Opravdu veliký zájem je o komunitní zahradu, kterou připravujeme na Velké Ohradě. Z naší strany dokončujeme stavební práce a již teď se formuje komunita, která se aktivně do přípravy zapojila. Těším se na její otevření. Daří se nám nejrůznější projekty spojovat s realizací velkoplošných maleb ve veřejném prostoru. Barvy do ulic patří a do každé opravy zdí, především u hřišť, se snažíme zakomponovat právě i street art. Hřiště a vnitrobloky tak získávají hezčí kabát a do malby samotné zapojujeme i místní obyvatele. Radnice je otevřená všem, kteří se chtějí do zlepšování naší lokality zapojit.

Jsme obklopeni zelení a do přírody vyráží stále víc lidí a oceňují polohu třináctky s možností vyrazit pěšky či na kole do okolí. Jestli mě něco opravdu mrzí, tak je to nepochopení faktu, že starosta a vedení městské části má jen omezené možnosti v regulaci nové výstavby, ty jsou striktně určeny zákonem. V maximální míře se snažíme s investory domluvit na citlivém přístupu k lokalitě, nutíme je k podpoře infrastruktury a realizaci pro městskou část prospěšných projektů. Avšak pokud vlastník splní všechny zákonné normy, tak zkrátka stavbu nakonec realizuje i za cenu soudního rozhodnutí. Pokud je ovšem reálná šance na úspěch, tak vynakládáme veškeré úsilí, abychom právními prostředky dosáhli nápravy. Primárním cílem vedení městské části je, aby se nám všem na třináctce hezky žilo.

Lucie Steinerová