Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třetí setkání řídícího výboru MAP III

V pondělí 13. června se uskutečnilo v Obřadní síni MČ Praha 13 již třetí setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu III rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje. Pozváni byli mimo členy také vedoucí pracovníci všech aktérů zapojených do projektu.
Na programu byly představeny nejen aktivity podporující pražské mateřské a základní školy (NPI, PF UK, iKAP), ale především jsme nabídli možnosti současných dotací, o které si mohou školy zažádat - OP JAK - Šablony, IROP 2021-2027 apod. Schůzka vedená ve velmi přátelském duchu byla přínosná pro všechny zúčastněné.

Lenka Weignerová