Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komunitní zahrada

První komunitní zahrada v naší městské části je v plném provozu a slouží k aktivnímu odpočinku místním obyvatelům. Vedení radnice předalo upravený pozemek v areálu Základní školy Janského spolku Prokopka k užívání na jaře tohoto roku. Komunitní zahrada vznikla na nevyužívaném pozemku jedné z místních škol. Městská část připravila projekt a zajistila úpravy celého prostoru tak, aby komunita mohla po předání ihned začít pěstovat. Celý pozemek bylo nutné vyčistit od starých keřů a náletů, navézt dostatečné množství zeminy, vybudovat chodníky, a nakonec naistalovat vyvýšené záhony a potřebné zázemí. Komunitní zahrada Prokopka má za sebou úspěšný půl rok provozu a aktivně organizuje i volnočasové aktivity pro své členy i širokou veřejnost.

Lucie Steinerová