Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kontejnery na bioodpad až v říjnu

V měsící září nebudou ještě přistavovány kontejnery na bioodpad. 

Harmonogram na říjen je zveřejněn na webu městské části Praha 13 www.praha13.cz » Životní prostředí » Bioodpad a na straně 19. 

Jitka Zámorská, OŽP