Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová učebna chemie

V rámci projektu Odborná učebna chemie v naší škole došlo k modernizaci učebny chemie včetně přípravny.

Výuka v novém prostoru motivuje k bádání a objevování, které těší žáky i paní učitelku.Celá rekonstrukce přispěla k rozvoji kompetencí žáků v oblasti přírodovědných oborů. 

Olga Bočková, FZŠ Trávníčkova