Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel

Agenda odboru je specifická a velmi rozmanitá. Je postavena na zpracovávání údajů vedených v informačním systému ministerstva vnitra, užívání a poskytování údajů dle platné legislativy a zvláštních právních předpisů a na vyřizování požadavků ohledně občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel. Všichni pracovníci spolu s vedoucí, paní Darinou Altmanovou, rádi vyjdou svým klientům vstříc a vyřídí všechny oprávněné požadavky.

Zařízení přepážkového pracoviště bylo personálně a množstvím fotokabinek původně přizpůsobeno potřebám pro vyřizování občanských průkazů, cestovních pasů a záležitostí spojených s evidencí obyvatel prioritně pro občany s trvalým pobytem v městské části Praha 13 (Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice, Velká Ohrada, Třebonice, části Jinonic) a pro občany městské části Praha Řeporyje s tím, že přihlašování k trvalému pobytu a vše kolem evidence obyvatel MČ Praha Řeporyje vyřizuje pro své občany sama ve své kompetenci. Po zrušení centrální místní příslušnosti v agendě občanských průkazů a cestovních pasů, skokově narostla návštěvnost klientů nejen z okolních měst a obcí. Díky tomu bylo v roce 2022 na odboru, který je nejvytíženějším na radnici, odbaveno neuvěřitelných 50 908 klientů.


Přepážková pracoviště jsou umístěna v přízemí radnice tak, aby byl zachován bezbariérový přístup. Pracovníci vás obslouží po vyzvednutí příslušného čísla na číselníku, který se nachází pod schodištěm vlevo od hlavního vchodu. Důležité je zmínit, že na jedno pořadové číslo lze provést pouze jeden úkon. V praxi to znamená například, že pokud si jde vyřídit cestovní pas čtyřčlenná rodina, musí si z číselníku vyzvednout čtyři pořadová čísla.

Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku patnácti let a má trvalý pobyt na území České republiky. O první občanský průkaz doporučujeme si zažádat po předložení rodného listu, případně platného cestovního pasu nejdříve v den patnáctých narozenin a následně po dobu třiceti dnů. Před dovršením patnácti let občana, musí o tento doklad žádat jeden z rodičů nebo zákonný zástupce po předložení svého dokladu totožnosti, rodného listu dítěte, případně dalších dokumentů potvrzujících jeho oprávněnost, a to jak při podání žádosti, tak při převzetí vyhotoveného dokladu. 

Standardní lhůta pro vyhotovení je třicet dnů a neplatí se žádný správní poplatek. Při vyhotovení do pěti pracovních dnů činí správní poplatek pět set korun a do čtyřiadvaceti hodin tisíc korun. V tomto případě si doklad musíte vyzvednout na Ministerstvu vnitra ČR, se sídlem v ulici Na Pankráci 1623/72, Praha 4. Občanský průkaz lze vydat i občanovi mladšímu patnácti let, správní poplatek v tomto případě činí sto korun a lhůta pro vyhotovení je opět třicet dnů (ve zrychleném režimu tři sta korun do pěti pracovních dní a pět set korun do čtyřiadvaceti hodin). 

O nový občanský průkaz v případě platnosti stávajícího je možné žádat nejdříve šest měsíců před uplynutím této doby, jinak z osobních důvodů za poplatek dvě stě korun.

Pro občany imobilní a se zdravotním stavem, který jim za žádných podmínek neumožní se na přepážku odboru dostavit, se dojíždí s povýšeným off-line pracovištěm osobních dokladů do místa jejich pobytu v rámci městské části Praha 13. Možné je touto cestou i přihlášení k trvalému pobytu.

Cestovní doklady

Cestovní pas je nadstandardní nepovinný doklad a je na každém občanovi, zda si o něj požádá. V případě zájmu a potřeby mít víc než jeden cestovní pas, musí do žádosti uvést důvod, například v případě častých služebních cest, studia, víz a podobně. Po změně trvalého pobytu zůstává cestovní pas nadále platný. 

O tento doklad žádá u dětí stejně jako u občanských průkazů jeden z rodičů nebo zákonný zástupce po předložení svého dokladu totožnosti, případně dalších dokumentů potvrzujících jeho oprávněnost a rodného listu dítěte, v případě že má dítě vystavený občanský průkaz, tak i ten, a to jak při podání žádosti, tak při převzetí vyhotoveného dokladu. U podání žádosti musí být dítě přítomno osobně, při převzetí již nikoli.

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do patnácti let s dobou platnosti na pět let. Standardní lhůta pro vyhotovení je třicet dnů a správní poplatek činí sto korun. Při vyhotovení do pěti pracovních dnů činí správní poplatek tisíc korun a do čtyřiadvaceti hodin dva tisíce korun. V tomto případě si doklad musíte vyzvednout opět na ministerstvu vnitra.

Občanům starším patnácti let se cestovní pas vydává s dobou platnosti na deset let. Do osmnácti let věku lze o tento doklad žádat pouze se souhlasem jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Převzít vyhotovený doklad musí žadatel sám. Standardní lhůta pro vyhotovení je opět třicet dnů a správní poplatek činí šest set korun. I v případě cestovního pasu můžete žádat o zrychlené vyhotovení. Při vyhotovení do pěti pracovních dnů činí správní poplatek tři tisíce korun a do čtyřiadvaceti hodin šest tisíc korun. Také v tomto případě si doklad musíte vyzvednout na ministerstvu vnitra.

O výměnu cestovního pasu lze žádat kdykoli bez ohledu na dobu platnosti, zvláště v případě změny podoby, hlavně u dětí. K vyřízení zmíněných dokladů je vždy nutné se dostavit osobně kvůli pořizování elektronické žádosti, technického snímku/fotografie, podpisu a od dvanácti let i snímání otisků prstů. 

Na odboru lze osobně nahlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu či cestovního pasu, datovou schránkou a e-mailem pouze se zaručeným (ověřeným) elektronickým podpisem. Rovněž je možné v případě ztráty či odcizení občanského průkazu tuto skutečnost ohlásit na Polici ČR, kde ho zablokují. V zahraničí je nutné se obracet na Zastupitelské úřady, kde bude za odcizený a ztracený občanský průkaz nebo cestovní pas vystavený Cestovní průkaz na cestu domů.

Je na místě se zmínit, že odbor nevydává řidičské průkazy. Agendu řidičských průkazů má v hlavním městě ve své působnosti výhradně magistrát, konkrétně Odbor dopravně správních činností se sídlem Na Pankráci 1685, Praha 4 - Vyšehrad. 

Pokračování v říjnovém vydání zpravodaje STOP. 

Andrea Říčková