Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zářijová křížovka

V prvním poprázdninovém vydání se podíváme na nejstarší a nejslavnější pražský most – Karlův most, jehož základní kámen položil v roce 1357 král Karel IV. Stavba mostu byla dokončena v roce 1402. Podle pověsti do něj ...TAJENKA, aby byl most pevnější. Praha se stala díky kamennému mostu významnou zastávkou na evropských obchodních cestách. Karlův most spojuje Staré Město s Malou Stranou. Je 515,76 m dlouhý, 9,40 až 9,50 m široký a 13 m vysoký. Postupně byl ozdoben třiceti sochami a sousošími. Původně se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský most. Název Karlův most se vžil až kolem roku 1870 na základě dřívějšího podnětu K. H. Borovského.

Petr Šimek

Červnová tajenka: 

UNIKÁT V CELÉ STŘEDNÍ EVROPĚ

Výherci: 

Maroš Škvara, Velká Ohrada; Luboš Řezníček, Praha 5;

Michal Cukr, Velká Ohrada

Tajenku křížovky zašlete do 20. září na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.


Připravila Petra Fořtová