Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro žadatele o ubytování pro seniory

Jak již jsme vás informovali, od 1. ledna 2007 platí nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který mimo jiné přesně definuje jednotlivé typy zařízení sociálních služeb. Registrace těchto zařízení dle zákona je také podmínkou pro možnost získání státních dotací na jejich provoz. Proto vedení městské části zvažuje, že by přehodnotilo své dlouhodobé záměry a případně zprovoznilo „Dům seniorů Lukáš“ jako zařízení sociálních služeb podle ustanovení zmíněného zákona. Z těchto důvodů nyní Městská část Praha 13 pozastavila umísťovací řízení žadatelů o ubytování v „Domě seniorů Lukáš“. Zájemci o ubytování, kteří si podali žádost, byli již zařazeni do evidence žadatelů a budou s předstihem písemně informováni o přijatých opatřeních. Jakmile bude rozhodnuto o dalším postupu, budeme vás informovat.

Petr Zeman, zástupce starosty