Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Před časem se mluvilo o možnosti zřízení pošty na Velké Ohradě. Dočkáme se někdy?

Před časem se mluvilo o možnosti zřízení pošty na Velké Ohradě. Dočkáme se někdy?


O zřízení úřadovny České pošty na Velké Ohradě usilujeme už řadu let. Naposledy byla v dubnu 2000 otevřena pobočka pošty na Hůrce, která sice ulehčila poštám v Hábově ulici ve Stodůlkách a v Archeologické na Lužinách, ale pro obyvatele Velké Ohrady je vzdálená. V minulosti byl dokonce předjednán i pronájem prostor s majitelem obchodního komplexu v centru ohradského sídliště (tehdy tam byla prodejna Meinl). Česká pošta ale nakonec z finančních důvodů zřízení pobočky nerealizovala. Také na moje žádosti z let 2005 a 2006 reagovalo vedení České pošty v tom smyslu, že vybudování a provoz nové pobočky je vysoce nerentabilní a že počet pošt je optimální, protože docházková vzdálenost do tří stávajících pošt v Praze 13 nebo do Řeporyj je v normě a přepážky jsou vytíženy maximálně ze 75 %. Ani v současné době nemá Česká pošta prostředky na pobočku na Velké Ohradě. Na posledním jednání ale došlo k pozitivnímu posunu v jiném směru. Vedení České pošty přistoupilo k prodloužení úředních hodin na poště u stanice metra Hůrka (pobočka Praha 58) ve všední dny až do 19.00 hodin. Stalo se tak po mnoha intervencích z mojí strany i od radního Petra Kužela, protože pro mnoho lidí byly stávající otvírací hodiny nedostatečné. Věříme, že tento vstřícný krok pošty pro vás bude přínosem.


Jak bude využita prázdná plocha mezi Slunečním náměstím a ulicí Pod Hranicí?


Tyto volné pozemky jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy. Magistrát připravuje jejich prodej formou výběrového řízení. Radě samozřejmě záleží na tom, aby pozemky byly využity účelně ve prospěch městské části a v souladu s územním plánem. Proto přijala k záměru hlavního města usnesení již v květnu 2006 a požadovala od magistrátu, aby byl v zadávací dokumentaci k prodeji pozemků dodržen územní plán a aby představitelé městské části byli členy výběrové komise.
Dne 8. 12. 2006 byla na radnici doručena petice občanů za změnu územního plánu a vybudování parku na zmíněných pozemcích. Petice byla zaslána magistrátu, současně byla také předložena k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 13.
Rada MČ projednala petici 22. 1. 2007 a vzala ji na vědomí. Požaduje však, aby bylo dodrženo stávající funkční využití území pro funkce centrálních částí městských čtvrtí s minimálním podílem bydlení (smíšená městská jádra a parkové plochy). V urbanistickém návrhu pak požadujeme umístění objektů občanské vybavenosti (např. víceúčelová kulturní zařízení, galerie, kluby, restaurace, kavárny). Tyto požadavky jsem zaslal řediteli odboru obchodních aktivit magistrátu současně s opětovnou žádostí, aby zástupci městské části byli přizváni k projednávání podmínek výběrového řízení pro převod předmětných pozemků. Dále jsem vyzval magistrát ke svolání jednání za účasti zástupců MHMP a naší MČ, které by pomohlo najít společné řešení ohledně převodu předmětných pozemků a požadavků občanů Prahy 13. Na přípravě podkladů se bude podílet také Komise pro rozvoj a investice MČ Praha 13. Nechceme, aby se v místě stavěly další vysoké bytové domy, ale rozvolněnější veřejná zástavba s vysokým podílem zeleně, která bude přirozeným přechodem mezi náměstím a Centrálním parkem.