Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola, Husníkova 2076, Nové Butovice

Mateřská škola, Husníkova 2076, Nové Butovice


Kontakt: 235 514 972, fax 235 514 972, mshusnikova2076@seznam.cz
Ředitelka školy Pavla Jirglová
Zaměření školy: harmonický vývoj dítěte a osobnostně orientovaná výchova
Přijímáme děti od 2 let
Provoz školy: 6.30–18.00 hodin
Další aktivity: angličtina, plavání, moderní tance a aerobik, keramika, hra na flétnu, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, spolupráce s okolními základními školami (předškolní pobyt v základní škole)... Od září bude v mateřské škole jedna třída s rozšířenou výukou anglického jazyka.