Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola, Mezi Školami 2323, Nové Butovice

Mateřská škola, Mezi Školami 2323, Nové Butovice


Kontakt: 251 615 496, fax 251 615 496, mskolami2323@quick.cz, www.meziskolami.cz
Ředitelka školy Miloslava Kolajtová
Zaměření školy: zaměření na harmonický rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, důraz na pohybový rozvoj a výchovu ke zdravému životnímu stylu, respekt k individuálním schopnostem a zvláštnostem dítěte
Přijímáme děti od 3 let
Provoz školy: 6.30–17.00 hodin
Další aktivity: plavání, angličtina, keramika, flétna, kroužky hudební, pohybový a výtvarný, dětský aerobik, pravidelná účast na přehlídce Pražská mateřinka...