Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola, Ovčí hájek 2177, Nové Butovice

Mateřská škola, Ovčí hájek 2177, Nové Butovice


Kontakt: 235 512 859, fax 235 513 169 ms.ohajek@quick.cz, www.webpark.cz/ms-ovcihajek
Ředitelka školy Zuzana Stočesová
Zaměření školy: výchova dětí k ekologii, výchova mezilidských vztahů, příprava dětí na vstup do základní školy
Přijímáme děti od 3 let
Provoz školy: 6.30–17.30 hodin
Další školní aktivity: výuka angličtiny, plavání, logopedie, zdravotní pískání na flétnu, kroužek keramiky a výtvarných prací, čarování s čárou (grafomotorika)...