Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Až se tajil dech

Výjimečný hudební zážitek měli 18. ledna žáci ZUŠ Stodůlky spolu se svými rodiči. Vynikající mladý klavírista Lukáš Vondráček, který již v 10 letech navštěvoval konzervatoř a nastudoval několik náročných koncertů, jim v hudebním sále školy brilantně zahrál řadu slavných skladeb z klasické hudby. Spolu s ním se představil i náš přední violoncellista Petr Špaček. V závěru se podělili se všemi přítomnými o zážitky ze zahraničních vystoupení. V budoucnu by se Lukáš Vondráček měl představit širší veřejnosti Prahy 13.

Ilona Vozničková