Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Do Mlejna zavítá 3. a 5. března opera!

Jak možná víte, v Praze 13 bydlí režisér Martin Otava, intendant Komorní a také České opery Praha. Obě tyto operní společnosti mají současně v naší čtvrti sídlo. Jednou z mnoha aktivit Martina Otavy je jeho pedagogické působení na hudební fakultě Akademie múzických umění, kde vyučuje operní režii a herectví. Díky Martinu Otavovi byla navázána spolupráce mezi Prahou 13, Komorní operou Praha a Katedrou zpěvu a operní režie HAMU. Tak vznikla myšlenka připravit novou premiéru právě pro Prahu 13 a doplnit široké programové spektrum Kulturního domu Mlejn o žánr, který doposud v repertoáru chyběl - o operu.

„Ve dnech 3. a 5. března uvedeme ve Mlejně dvě humorné opery Bohuslava Martinů - Veselohru na Mostě a Ženitbu,“ říká autor projektu Martin Otava. „Jde o satirické opery s librety od V. K. Klicpery a N. V. Gogola, které staví zrcadlo byrokracii, mnoha lidským nešvarům a ukazují, jak jsme všichni manipulováni a jak úzké břehy má bezbřehá svoboda.“

Dirigovat budou Tomáš Brauner,Lukáš Vasilek, Marek Štilec a Vojtěch Jouza. Hrát bude renomovaný a velmi kvalitní orchestr mladých hráčů Berg. Režií byli pověřeni Otavovi žáci. Ženitbu režíruje Gabriela Haukvicová, která dnes samostatně inscenuje na profesionální scéně (např. v Ostravě). Veselohru na mostě nastudovali Milan Sečanský a Dominik Beneš, kteří vedle studia působí jako asistenti režie v operních souborech v Ústí nad Labem a Plzni. Zpívají a hrají posluchači pěveckého oddělení.

„Nastudovat operu, to je velmi náročná a nákladná záležitost,“ vysvětluje Martin Otava. „Hudební akademie si naštěstí uvědomuje, jak důležité je zajistit posluchačům praxi, aby to, co se naučí, mohli hned uplatnit na jevišti a zpětně s pedagogem svůj výkon zhodnotit. Vedoucí katedry je paní Magdaléna Hajóssyová, přední evropská pěvkyně. Má velké zkušenosti s výukou na evropských vysokých školách, takže ví, že právě tento trend je nejlepší, protože posluchači nepřicházejí na profesionální scény bez předchozí jevištní praxe. Diváci budou mít možnost vidět naši mladou nastupující dirigentskou, režisérskou, pěveckou i výtvarnou generaci. Všechny srdečně zveme.“ Začátky představení jsou v 19 hodin.

-red-