Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Finance, které pomohou zkvalitnit služby pro seniory

Řada organizací i jednotlivců svými sponzorskými dary dnes pravidelně pomáhá tam, kde se potřebných finančních prostředků nedostává. Potěšitelné je, že takto získalo určitou finanční částku také naše Středisko sociálních služeb Prahy 13. „Jedním z dárců je správcovská firma IKON, které zakoupila zařízení na rašelinové zábaly, druhým je osmdesátiletý občan z Nových Butovic, který si nepřeje být jmenován. Ten věnoval částku 10 000 Kč, za kterou byla zakoupena myčka nádobí pro denní stacionář, kde bývá až jedenáct klientů,“ řekl ředitel střediska Petr Weber. Oběma dárcům patří velký dík.

Eva Černá