Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Začátkem dubna startují večerní kurzy Alfa

Na podzim roku 2001 byly poprvé v Komunitním centru sv. Prokopa uspořádány kurzy Alfa. Nyní už chystáme 15. běh a těšíme se na vás, nové hosty. Možná, že slovo kurzy může být v tomto případě trochu zavádějící. Jedná se totiž o to, že v rámci deseti po sobě jdoucích pondělních večerů se účastníci snaží společně zamýšlet nad základy křesťanství. Více než získání nových vědomostí vystupuje do popředí možnost sdílení vlastních názorů a zkušeností na daná témata, navázání nových přátelských vztahů. Účastníci většinou oceňují přátelskou a nenásilnou atmosféru, dobré posezení a popovídání si u občerstvení a také otevření nových obzorů v hledání odpovědí na různé otázky, které se týkají našeho každodenního prožívání radostí i trampot: Jak naložit s přítomným utrpením a bolestí, s pocitem vlastní viny a nedostatečnosti? Je možné se zbavit břemene neodpuštění? Co v životě opravdu hledám...?

Na Alfě se nikdo k ničemu nezavazuje. Pokud se hostům večer líbí, přicházejí i příště. Alfa je zdarma, přispívá se pouze na občerstvení dobrovolným příspěvkem. Alfa je určena pro dospělé – mladé i seniory, zajišťuje ji tým spolupracovníků, zodpovědný vedoucí je P. ThD. Angelo Scarano, kněz římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba St.

Letošní jarní Alfa začíná úvodním večerem v pondělí 7. 4. od 19 hod. v Komunitním centru sv. Prokopa a potrvá až do poloviny června. Setkáním jsou vyhrazeny všechny pondělní večery vždy od 19 hod. Je možné se přijít podívat na jakýkoli večer. Na Alfu je vhodné se z organizačních důvodů předem přihlásit na Scarano@seznam.cz, tel. 777 739 612 nebo přímo v Komunitním centru, tel. 251 610 850.

Zdeňka Nováková