Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Když se řekne Postní doba?

Toto období máme spojené s Velikonocemi. Ale proč? Postní doba je čas, ve kterém dospělí lidé procházejí poslední fází  přípravy na svůj křest, pro který se rozhodli a o který žádají. Křest je obvykle udělován o velikonoční vigilii. Možná to zní někomu z vás jako archaismus. Vždyť takoví lidé přeci už nejsou? Omyl, opak je pravdou. Jen v naší farnosti  je to cca 5-10 lidí za rok, a to není zas tak málo, protože během deseti let je to až sto dospělých, kteří uvěří v Krista. Ti, kteří jsou už v minulosti pokřtěni, se v tomto čase připravují na obnovu svého křtu. Co je to obnova křestního vyznání? V zásadě jsou to dvě podstatné skutečnosti - zřeknutí se zla a vyznání víry. Zkusme se zamyslet nad tím prvním. Co je to zlo? Čeho se vlastně zříkám či odříkám? Někteří se domnívají, že zlo neexistuje, že jde jen o fiktivní pojem, který si vymyslela určitá společnost, aby mohla ovládat lidi. Jiní si s touto otázkou neví moc rady a usuzují, že jde o něco, co poškozuje, nelibě zasahuje do života a je třeba podmíněno dobou… Nic takového ale
nemám na mysli. Kdyby zlo neexistovalo, neměli bychom s ním zkušenost! Co je tedy slovem zlo označováno? Zlo je nedostatek dobra, nikoli opak dobra. Křesťanství a Judaismus jsou vůči světu a realitě života velmi optimističtí. Celé stvoření je totiž chápáno jako dobré, a to v tom smyslu, že Bůh ho stvořil dobře. Zlo je pak všechno, kde je tato dobrota, která by měla být samozřejmostí, poškozena. Ještě jinak řečeno, zlo je nepřítomnost dobra, tedy toho dobra,
které myslel Bůh. Kde se tedy zlo vzalo? Ve chvíli, kdy se kdokoli rozhodl proti pravidlům stvoření, vnesl do něj zlo. To je zlo! Zřeknutí se zla je tedy faktickým rozhodnutím odmítat vše, co by dobrotu vesmíru poškozovalo a ukracovalo. Člověk se vědomě a dobrovolně rozhoduje pro dobro a odmítá zlo a vše, co z něho plyne či s ním souvisí. Zřeknutí se zla je tedy volbou takové životní cesty, jakou pro člověka připravil a myslel sám Stvořitel. Vpravdě jsou tedy Velikonoce svátkem vítězství Krista nad smrtí, dobra nad zlem. Přeji nám všem do nadcházející postní doby odvahu  k rozhodnutí se pro dobro, abychom se my sami stali zastánci a strůjci dobra pro naše rodiny i přátele a nakonec pro celý národ i svět. 

P. Michael Špilar