Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O kostelních zvonech a kříži

Kostel sv. Jakuba Většího ve Stodůlkách měl původně tři zvony. Malý zvon se rozezněl, když někdo zemřel, prostřední oznamoval poledne a klekání, velký zvon se používal při pohřbech, před nedělní bohoslužbou a o svátcích. Za obou světových válek byly vždy dva zvony odvezeny pro potřeby armády, po roce 1946 už byl doplněn jen jeden. Třetí zvon tedy na věži stále chybí. Roku 1811 postavil chalupník Josef Novák u vsi kříž. O dva roky později při něm bylo dochováno 21 francouzských vojáků, kteří zemřeli v obci na mor. Při stavbě školy v roce 1908 byly ostatky vojáků převezeny na místní hřbitov a kříž byl přemístěn ke kostelu.

Jaroslav Fuglík