Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NENÍ SOBOTA JAKO SOBOTA

Pro skupinu nových motolských dobrovolníků začala sobota 2. února hned v devět hodin ráno. Studenti, mladí lidé i zástupci střední generace se snažili pod vedením koordinátorek a zkušených zdravotníků proniknout do tajů dobrovolnické činnosti. Zjišťovali, jak se mají chovat k pacientům, k jejich rodinným příslušníkům, jaká překvapení na ně mohou čekat při vstupu do nemocnice. V roce 2007 bylo ve Fakultní nemocnici v Motole hospitalizováno více než třicet tisíc pacientů z Prahy 13, takže noví zájemci jsou vždy vítáni. Více na www.dcmotol.cz, dobrovolnik@fnmotol.cz.

Renata Dohnalová, Dobrovolnické centrum FN v Motole