Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Střípky

LETNÍ DNY V MŠ PÍŠŤALKA | číslo: Září 2023 | autor: MŠ Píšťalka

ZAHRADNÍ SLAVNOST V MŠ POHÁDKA | číslo: Září 2023 | autor: Věra Schreierová

VÝPRAVA ZA OVEČKAMI | číslo: Září 2023 | autor: Milan Štajer

MOHYLKA VYKOUMALA KOMIKS | číslo: Září 2023 | autor: Petra Jiránková

PALOUČEK NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ | číslo: Září 2023 | autor: MŠ Palouček

UČÍME SE VENKU | číslo: Září 2023 | autor: Jana Repčáková

SAFARI KARNEVAL V BRONZOVCE. | číslo: Červen 2023 | autor: Jana Vávrová

VÝSTAVA „NA PLOTĚ“. | číslo: Červen 2023 | autor: Alena Černohorská, MŠ Paletka

VEČEŘE NA ROZLOUČENOU. | číslo: Červen 2023 | autor: Vladislava Šváchová, ZŠ s RVJ Bronzová

CECH PÍSAŘŮ Z 1.A. | číslo: Červen 2023 | autor: Tereza Stuchlá, ZŠ Mohylová

UČÍME SE SVAČIT ZDRAVĚ. | číslo: Červen 2023 | autor: Marek Šedivý

NEZAPOMÍNÁME NA NAŠE SENIORY. | číslo: Červen 2023 | autor: Alena Černohorská

PODVEČER NA KARLŠTEJNĚ. | číslo: Červen 2023 | autor: Martina Šípová, ZŠ Mohylová

MOHYLKA NA BEZPEČNÉ TŘINÁCTCE. | číslo: Červen 2023 | autor: Zdeňka Biačková, ZŠ Mohylová

PLYŠÁKOVA NEMOCNICE. | číslo: Červen 2023 | autor: Alena Černohorská, MŠ Paletka

JARNÍ PŘEKVAPENÍ. | číslo: Červen 2023 | autor: Paní vychovatelky a děti ze ZŠ Bronzová

HLÍVA NA PALOUČKU. | číslo: Červen 2023 | autor: Milan Štajer, MŠ Palouček

SLADKÝ VÝLET. | číslo: Květen 2023 | autor: třídní učitelky prvních tříd, ZŠ s RVJ Bronzová

VESELÉ VELIKONOCE Z MOHYLKY! | číslo: Květen 2023 | autor: Jitka Hrubá, ZŠ Mohylová

PODĚKOVÁNÍ MŠ BARVIČKA. | číslo: Květen 2023 | autor: Markéta Matušíková