Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pozemkové knihy obce Stodůlek

Pozemkové knihy obce Stodůlek

Pozemkové knihy, týkající se Stodůlek, jsou uloženy ve Státním ústředním archivu pod značkou: okres Smíchov, pražské purkrabství s příslušným číselným označením (římská čísla), ostatní obce téhož okresu jsou označeny čísly arabskými. Některé z těchto knih je možno zařadit mezi nejstarší purkrechtní knihy Čech, začínají asi rokem 1550. K pražskému purkrabství náležely Stodůlky po celá staletí. Ve stabilním katastru je označeno království české již jen jako Provinz Böhmen, provincie Čechy. Tento katastr, zvaný též stálý, byl pro obec Stodůlky založen roku 1840. Vypracování katastru stabilního (stálého) bylo nařízeno patentem císaře Františka ze dne 23. prosince 1817.

Vybrala Michaela Vítková