Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Snadněji k elektronickému podpisu

Od 6. února můžete prostřednictvím ÚMČ Praha 13 získat kvalifikovaný certifikát podle zákona o elektronickém podpisu. Nejprve se prostřednictvím internetových stránek www.praha13.cz zaregistrujete, vyplníte potřebné žádosti a zaplatíte poplatek, poté na vyzvání navštívíte registrační místo na radnici k ověření údajů a převzetí certifikátu. Žadatel obdrží od poskytovatele certifikačních služeb za výhodnou cenu balíček kvalifikovaného a komerčního certifikátu.

Více informací najdete na straně 15.