Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příprava nových odborníků

Mnozí z vás nejspíš netuší, že Praha 13 má ve svém blízkém sousedství (Radlická 115, vedle Galerie Butovice) střední odbornou školu, která v současné době připravuje studenty v několika oborech a úspěšně využívá pro zajištění odborné praxe prostředky Evropského sociálního fondu, Hlavního města Prahy a státního rozpočtu. Jde o Střední školu technickou hlavního města Prahy a v projektu s názvem CONAM (Centrum Odbornosti oboru Nábytkářství a Management obchodu a služeb) jsou zapojeni žáci třetích a čtvrtých ročníků uvedených oborů. Pracují v centru obdobně jako ve skutečné firmě - mají své ekonomicko-obchodní oddělení, oddělení konstrukčně-technologické a vlastní výrobní středisko. Veřejnost je často přesvědčená o tom, že absolventi škol vycházejí vybaveni pouze teoreticky. Díky projektu CONAM vyjdou ze Střední technické školy vzdělaní a pro praxi připravení mladí lidé, kteří díky podpoře Evropského sociálního fondu dostanou svou velkou příležitost na trhu práce.
Více informací najdete na www.sts-radlicka.cz
www.hotelnictvi-management.wgz.cz, celý článek pak na www.praha13.cz  v rubrice Co se nevešlo.