Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Základní škola Kuncova 1580

otevře ve školním roce 2008/2009 minimálně dvě 6. třídy, rozdělené do tří studijních skupin, a to s rozšířenou výukou matematiky a informatiky, jazyků a tělesné výchovy. Žáci všech tří studijních skupin budou mít s výjimkou rozšířené výuky (dle zařazení) společnou výuku ostatních předmětů v kmenových třídách. Do matematické skupiny budou bez přijímací zkoušky přijati žáci, kteří v l. pololetí v 5. ročníku prospěli s vyznamenáním (tj. do průměru 1,5 a za podmínky, že z žádného předmětu neměli známku horší než dvojku a chování velmi dobré). Přednost mají žáci s jedničkou z matematiky nebo úspěšní řešitelé matematické olympiády či jiné matematické soutěže minimálně obvodního významu. Do jazykové skupiny budou bez přijímací zkoušky přijati žáci, kteří v l. pololetí v 5. ročníku prospěli s vyznamenáním (viz výše) Přednost mají žáci, kteří byli hodnoceni jedničkou v českém jazyce a angličtině. Do přihlášky je třeba uvést volbu 2. cizího jazyka (německého nebo francouzského). Většina preferenčních hlasů rodičů určí výslednou volbu 2. cizího jazyka. Do sportovní skupiny budou bez přijímací zkoušky přijati žáci, kteří v 5. ročníku v l. pololetí neměli žádnou známku horší než trojku a měli z chování jedničku. Bližší informace na tel. 235 520 991, přihlášky též na http://www.zskuncova.org.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy