Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PROJEKTY V HODINÁCH ANGLIČTINY

Pokud se zeptáte žáků ZŠ Mládí, co je baví v hodinách angličtiny, odpovědí nejčastěji - projekty. V naší škole s rozšířenou výukou jazyků je začínají vypracovávat již od první třídy. Nejdříve jde o témata jednoduchá, která si připravují doma. Později pracují ve dvojicích či skupinách. Hledají informace na internetu, snaží se jim porozumět a zpracovat je do srozumitelné podoby. Je až s podivem, jak obdivuhodných výkonů jsou schopni dosáhnout. Řada z nich natáčí své vlastní projekty na video či hledá nejrůznější formy vlastního vyjádření. Projektová práce dává žákům další prostor ke skutečnému využití jazykových dovedností, které ve škole získávají. Doubravka

Matulová a Jaroslav Vodička