Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výstava vzbudila zaslouženou pozornost


V úterý 5. února se v atriu radnice konala vernisáž výstavy keramiky. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci keramických dílen, někteří autoři vystavených prací a také pan Bohdan Pardubický z odboru Kancelář starosty. Až do 26. února si návštěvníci radnice mohli prohlédnout práce dětí ze Základní školy Janského, domu dětí a mládeže, keramické dílny FZŠ Brdičkova, Ateliéru Keramba a keramické dílny Kvítko, která působí ve FZŠ Mezi Školami. Protože výstava vzbudila zaslouženou pozornost, dohodli se vystavovatelé na jejím každoročním opakování. 
Součástí výstavy keramiky byla i prezentace Ligy lesní moudrosti, kmenu Strážců údolí. Ten založila při letním táboření v roce 1994 parta kluků z Lužin. Na dvou výstavních panelech se až do 21. března můžete seznámit s činností ligy, prohlédnout si fotografie a také miniatury přírodních ohnišť.

Eva Černá