Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třináctiletá tradice

Setkání starších a nemocných tvoří v naší městské části mnohaletou tradici a jedním z mých úkolů je v ní pokračovat,“ řekl Jiří Pecha, ředitel a spoluzakladatel Farní charity Stodůlky, která je s Římskokatolickou farností sv. Jakuba Staršího organizátorem těchto setkání. Ta se konající dvakrát do roka v Komunitním centru sv. Prokopa. Zpočátku většinu účastníků tvořili věřící z kostela sv. Jakuba, ale protože byli vždy vítáni všichni, kdo se chtěli alespoň na chvíli odpoutat od všedních starostí, našli si na setkání cestu i další. Mají zde možnost navázat kontakt se svými vrstevníky, pohovořit si o radostech i strastech, které život přináší, potkat nové známé a přátele, zkrátka se pobavit. Příjemnou atmosféru ještě podtrhly písničky manželů Glaňových, kteří se v Komunitním centru poprvé představili na XIX. setkání v únoru 2004.


„Kvalita života starších a nemocných se za poslední roky opravdu výrazně zlepšila,“ dodal Jiří Pecha. „Lidé, kteří byli dříve uzavřeni v ústavech sociální péče nebo doma, se stali běžnou součástí společnosti. Obrovský kus práce se udělal na úpravách komunikací, máme Dům seniorů Lukáš, kluby seniorů, skvěle funguje řada občanských sdružení, která se věnují problematice v sociální a zdravotní oblasti. Některé bariéry ale stále ještě přetrvávají, zvláště v mezilidských vztazích. O to, aby i ony zmizely, se ale musíme zasadit my všichni.“


Eva Černá