Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děkujeme za dlouholetou činnost

Činnost Klubu seniorů a přátel Vidoule byla dlouhá léta neodmyslitelně spojena se jménem paní Aleny Heltové, kterou nyní po jejím odchodu do „seniorského důchodu“ nahradil pan František Voříšek. Za dosavadní obětavou činnost ve prospěch členů klubu seniorů patří paní Aleně Heltové hluboká úcta a velký dík.

Svaz tělesně postižených v ČR – OV v Praze 13 u nás působil již před „listopadem 89“. Každoročně pořádal pro své členy rekondiční a rehabilitační výjezdy, na které naše městská část pravidelně přispívala. Nyní místní organizace v Praze 13 ukončila svou činnost. Také jejím členům bych rád poděkoval za přínos v péči o naše občany.

Petr Zeman, zástupce starosty