Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z vašich dopisů 1

Na dopis pana Lokaje, uveřejněný v únorovém čísle, reagovala paní Marie z Nových Butovic. Mimo jiné píše: „Nikdo Vás k ničemu nenutí, když jsou lidé jiného přesvědčení, tak ať do kostela chodí.“ Také se nedomnívá, že by děti byly jakkoli manipulovány. Kroužky, které navštěvují, si vybírají podle svých zájmů.