Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kvůli změně systému nebude v provozu výdej pasů

Upozorňujeme, že ve dnech 25. - 31. 3. 2009 provede Ministerstvo vnitra v rámci celé republiky odstávku systému cestovních dokladů s biometrickými prvky, a proto nebude možné na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel ÚMČ Praha 13 podávat žádosti ani vyzvedávat cestovní doklady s nosičem dat s biometrickými údaji. Důvodem je změna systému na úseku cestovních pasů v souvislosti s novelou čl. VII zákona č. 136/2006 Sb., o cestovních dokladech. Od 1. dubna 2009 budou totiž vydávány cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje o otiscích prstů. Žádost o vydání cestovního dokladu s biometrickými údaji bez otisků prstů bude možné orgánu příslušnému podle místa trvalého pobytu žadatele podat nejpozději do 24. března 2009.

Darina Altmanová, vedoucí odd. osobních dokladů a evidence obyvatel