Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přírodní rezervace Albrechtův vrch

Přírodní rezervace Albrechtův vrch

Před 425 milióny let zde bylo dno silurského moře s činnými sopkami, které se rozprostíralo mezi Prahou a Plzní. Albrechtův vrch tvoří skupina skal sopečného původu nad ulicí K Sopce pod Malou Ohradou. Podél meandrů Prokopského potoka, který pokračuje ve své pouti z Nepomuckého rybníka a podtéká Jeremiášovou ulicí, si udělejme hezkou jarní procházku pod Albrechtovým vrchem až k další retenční nádrži a případně pak i dále do Prokopského údolí.

Ještě v 50. letech minulého století stávala na vrchu zemědělská usedlost. Při podrobnějším ohledání diabasového kopce objevíme zbytky bývalé stavby a staré ovocné stromy, často však již zarostlé v keřích a mnohdy neprostupných křovinách. Na svazích se vyskytují suchomilná a teplomilná společenstva skalních stepí. V okolí se ještě několik polí obdělává, většina ploch však zarůstá. Z větší části se jedná o ochranné pásmo přírodní rezervace Prokopského údolí. Proto je zde zakázaná veškerá stavební činnost, přesto, že větší část pozemků je soukromých.

Určitě se vyplatí na Albrechtův vrch vylézt a rozhlédnout se po okolí. Na východě a jihu se za Novými Butovicemi a Jinonicemi táhne zeleň Prokopského údolí, dále vidíme Novou Ves, Malou Ohradu a domky ulic Diabasová a U Albrechtova vrchu. V pozadí jsou hradby panelových domů Velké Ohrady, na západě Lužiny a Stodůlky.

Na závěr ještě prosba: Nejezděte po kopci na terénních kolech! Hrozí eroze půdy a nenávratné zničení ekosystému skalních společenstev. Také pejsky mějte na vodítku. Přeji příjemnou procházku.

Jaroslav Fuglík