Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž v angličtině

Ve čtvrtek 19. března od 9 hodin se v ZŠ s RVJ Bronzová 2027 koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky, ÚMČ Praha 13 a za podpory redakcí časopisů Bridge a R&R Rainbow sedmý ročník Soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu. Soutěž je určená pro žáky 5. tříd pražských škol. Jako čestné hosty přivítáme zástupce Velvyslanectví Velké Británie a University of New York in Prague a Eurocentra Praha. Přihlášky na tel./fax: 235 514 369, 235 514 356 (p. zástupkyně Čočková nebo Šoukalová), zs-bronzova@zs-bronzova.czwww.zs-bronzova.cz, nebo je na požádání zašleme poštou.

Nikolaj Hladík, ředitel školy