Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro rodiče a žáky 5. tříd

Základní škola, Kuncova 1580, otevře ve školním roce 2009/2010 minimálně dvě 6. třídy, které budou dle vašeho nejhojnějšího výběru rozděleny do tří popř. čtyř studijních skupin.

Nabízíme vám:

  • rozšířenou výuku jazyků (AJ - FrJ nebo AJ - NJ nebo AJ - RJ)
  • rozšířenou výuku matematiky a informatiky
  • rozšířenou výuku výtvarné výchovy
  • rozšířenou výuku tělesné výchovy (judo, basketbal)

Bližší informace o škole, o jednotlivých studijních skupinách a o podmínkách přijetí získáte na tel. 235 520 975, info@zskuncova.org a na www.zskuncova.org.

Vedení ZŠ Kuncova oznamuje, že přihlášky do budoucího 6. ročníku (ať už výtvarné, matematické, jazykové nebo sportovní studijní skupiny) je možné zasílat na adresu školy až do
15. května 2009.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova