Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VYKOUZLILI JSME SI ZIMU

V úterý 20. ledna se ve všech třídách naší Mateřské školy Ovčí hájek objevovali skřítci, sněhové princezny, vločky i sněhuláci. Součástí Bílého dne bylo i divadelní představení Sněhová královna. Protože je naše školka zaměřená na ekologickou výchovu, pozvali jsme k nám 28. ledna myslivce, který přivezl na ukázku různé myslivecké trofeje a také spoustu vyprávění. Děti se dozvěděly řadu informací o lesních zvířátkách, o tom, jak žijí, kde bydlí, co jedí, co v zimě dělají a v neposlední řadě také o správném chování v lese.

Alena Čopáková a Majka Macháčková