Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Od pravěku po současnost

 Téměř celý únor byla v atriu radnice k vidění výstava keramiky. Na deseti panelech bylo velice vkusně rozmístěno zhruba 200 exponátů, které poskytly Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Dům dětí a mládeže Stodůlky, Keramická dílna FZŠ Brdičkova, Dětská agentura Kroužky z FZŠ Mezi Školami a Atelier KeramBa. Někteří vystavovatelé zvolili jakýsi průřez tvorbou, jiní se zaměřili na konkrétní téma – na karnevalové masky, strom a jeho život, vesnici a její život nebo cestu do pravěku. Všechny výrobky měly své kouzlo a byly důkazem talentu malých a mladých výtvarníků. Například dům dětí představil práce dětí od tří do deseti let.

Eva Černá