Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Větší stromy do parku

S manželkou jsme vděční návštěvníci Centrálního parku. Velmi rádi sem chodíme na procházku, protože cesty jsou zde pohodlné a v rovině. Jediné, co zde postrádáme, je dostatek stromů a hlavně aleje, které by stínily asfaltové chodníky, aby i v létě bylo příjemné se zde procházet. Také nás trápí rušení nočního klidu. Často až do ranních hodin za lávkou přes Petržílkovu ul. od Alberta ke gymnáziu Heyrovského posedává skupina lidí a velmi „hlasitě“ se baví. Doufám, že bude možné tyto připomínky vzít v úvahu.

Jiří R., Nové Butovice

 

Budování Centrálního parku Praha 13 bylo zahájeno v devadesátých letech. Stromy byly vysazovány postupně, jak byly jednotlivé části parku dokončovány a výsadby stále pokračují. Například lísky turecké (Corylus colurna) u kruhového dětského hřiště u Nepomuckého rybníka jsou již poměrně vzrostlé a na stanovišti jsou již přes 15 let. Stromy v parku dorůstají v závislosti na daném stanovišti a také na konkrétním druhu stromu. Kvalitní a dlouhověké dřeviny, které jsou v parku považovány za cílové, rostou samozřejmě pomaleji, než např. krátkověké topoly (Populus) nebo vrby (Salix). Výsadbové velikosti se pohybují většinou mezi obvodem kmínku 12-14 cm až 20-25 cm. Stromy o větších výsadbových velikostech se velice těžko na stanovišti ujímají, v prvních letech trpí velkou povýsadbovou depresí, prakticky nemají přírůstky a často také uhynou. Proto jsou vysazovány ve veřejné zeleni jen ve výjimečných případech na vysoce reprezentativní místa.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

 

Je pravda, že v letních a podzimních měsících k rušení nočního klidu dochází, od října 2012 ale nemáme z uvedené lokality hlášenu žádnou událost tohoto typu. V případě, že se situace bude opakovat, doporučujeme Vám událost neprodleně nahlásit na bezplatnou linku tísňového volání 156 nebo přímo na naše operační středisko (tel. 222 025 721–22), které zajistí vyslání hlídky Městské policie přímo na místo.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP