Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová soutěž v angličtině

Žáci naší ZŠ Mládí se pravidelně účastní jazykových soutěží. Letos díky úsilí společnosti City and Guilds vznikla zcela nová soutěž, jejíž finálové kolo pro Prahu a Středočeský kraj proběhlo 24. ledna. Na žáky z celkem dvaatřiceti škol čekal kromě písemného a ústního kola i zajímavý program, učitelé zase získali více informací o mezinárodně uznávaných jazykových zkouškách City and Guilds a měli možnost podělit se o své zkušenosti. Výkony samotných soutěžících byly velice vyrovnané. Ve svých kategoriích získaly skvělé umístění dvě naše žákyně – Lenka Mlčochová (7. ročník) obsadila 4. místo, Marii Šulcové z 9. ročníku patří 3. místo, navíc v kategorii Kreativita její originální písemný projev zapůsobil na porotu natolik, že ji vyhrála. Získala tak poukaz na bezplatné složení zkoušek City and Guilds. Úspěch obou našich žaček je o to cennější, že soutěžily především se studenty víceletých gymnázií. Upřímně jim k jejich výkonu gratulujeme!

Doubravka Matulová