Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

O peníze jde vždycky až v první řadě

Chcete si potěžkat zlatou cihlu o ryzosti 995,5 v ceně 10 milionů korun? Nová budova Národního muzea (která byla původně pražskou burzou) představuje až do 15. července výstavu z cyklu Peníze. Jak a kde se vydělávaly a vydělávají, od starověkého tržiště, přes středověké doly až po koloniál na přelomu 19. a 20. století, jak se o ně přichází, jak se utrácely i jak se rozhazují dnes. Druhou stranu mince reprezentuje chudobu a sociální bouře, které ale zároveň iniciovaly vznik charit a nadací. Sázkové hry fascinovaly naše předky odjakživa, a proto jsou ve výstavě zastoupeny unikátními výherními automaty z první poloviny 20. století. Opomenuta není ani problematika kriminality, jako je padělatelství, tunelování, loupeže a podvody, prostituce, otrokářství či obchod s lidskými orgány. Jsou zde vystaveny jedny z nejcennějších pokladů muzea např. největší briliant v českých sbírkách, luxusní šperková souprava Emy Destinnové či jeden ze šesti existujících exemplářů zlatého stodukátu císaře Ferdinanda III., dosud nikdy nevystavený. Jsou tu i dvě Fabergého vejce, poznáte, které z nich je pravé? Pojistná hodnota vystavených předmětů dosahuje téměř 500 milionů korun. Děti si vyzkouší práci kriminalisty v jeho laboratoři, kde společně s vyšetřovatelem Stachem pátrají po pachateli krádeže i práci bankovního úředníka a na různých úkolech se naučí základy finanční gramotnosti. Výstavní cyklus Peníze zahrnuje celkem 4 výstavy. Čas zámořských objevů - do 14. září v Náprstkově muzeu. Peníze - do 15. července v Nové budově Národního muzea. Aféry - do 11. května také v Nové budově Národního muzea.
Od 1. března v Národopisném muzeu (Kinského zahrada 98) je k vidění výstava Venkov. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, plné vstupné za 100, snížené za 70 a rodinné za 170 korun. Více naleznete na www.nm.cz a www.muzeum3000.cz.

Dan Novotný