Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co se dá dělat s klouzavou lávkou?

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na most přes silnici k metru Luka, je již několik let velmi kluzký, nejen při počasí jaké je dnes, ale při každém dešti natož pak když sněží nebo mrzne! Několikrát už ho nějak opravovali, ale povrch je na zabití, dnes jsem byla svědkem tří lidí, kteří tam upadli. Bylo by asi lepší tam položit nějaký hodně hrubý povrch, aby to neklouzalo ani při dešti. Možná kdyby se někdo z úřadu tamtudy aspoň jednou prošel, tak by koukal, jak nebezpečně chodí lidi k metru nebo nazpět! A stejný problém je o patro výš, kde je most spojnicí mezi sportovním centrem a policií, také velmi kluzký při jakémkoli vlhkém počasí, ještě je po stranách sešikmený a proužky, které tam občas nalepí se během chvilky ošlapou. Za odpověď předem děkuji.

N. K., Lužiny

Protože Městská část Praha 13 nemá ve své správě ani jeden z uváděných můstků, oslovili jsme prostřednictvím odboru dopravy všechny vlastníky pozemků, na kterých se zmíněné můstky nacházejí (tj. Dopravní podnik hl. m. Prahy a dvě společnosti, které vlastní OC Luka), s žádostí o provedení vhodných opatření, aby povrch nebyl tak kluzký. Odpověď přišla pouze z Dopravního podniku hl. m. Prahy:

Lávka přes ulici Mukařovského prošla generální opravou v roce 2007 – její povrch je tvořen pochozí izolací, obsahující z důvodu zajištění protiskluzné funkce jemný křemičitý písek. Dá se předpokládat, že za dobu sedmiletého užívání již toto protiskluzové opatření neplní svoji funkci a bude pravděpodobně nutné je obnovit. Než provedeme definitivní rozhodnutí o provedení opravy, hodláme provést zkoušku při teplotě cca +5°C a mokrém povrchu. Pokud bude uvedený nedostatek potvrzen, zajistíme aplikaci nové protiskluzové vrstvy izolace. O dalším postupu vás budeme následně informovat.

Marcela Kubíčková, Dopravní podnik hl. m. Prahy