Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dvacet let očního lékařství v Praze 13

Na začátku března 1995 založil MUDr. Ján Lešták, CSc., v nově otevřené poliklinice Lípa Centrum Nové Butovice oční oddělení. Od prvních měsíců existence poskytovalo pracoviště poměrně rozsáhlé a kvalitní služby. Kromě všeobecné oftalmologie nabízelo statickou perimetrii, vyšetření elektrických změn napětí oka a zrakových ústředí v mozku, test kontrastní citlivosti, denní křivku nitroočního tlaku, drobné extraokulární i nitrooční operace.

Od ledna 1997 se spektrum výkonů rozrostlo o ambulantní operace šedého zákalu (katarakty). Oddělení se tak stalo prvním pracovištěm v ČR, které provádělo ambulantním způso bem nitrooční operace na před ním segmentu oka a několik let poté i na zadním segmentu oka. Velký zájem ze strany nemocných byl nejprve vyřešen rozšířením týmu o dalšího lékaře. V září 1997 posílil toto mladé pracoviště prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc., špičkový odbor ník na vitreoretinální zákroky, tedy na problémy sítnice a sklivce. V říjnu 1997 nastoupila na oddělení doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., která díky své špičkové erudici a více jak dvacetileté zkušenosti s prováděním operací na předním segmentu oka významně napomohla k rozšíření spektra prováděných operací a zvýšení jejich kvality.

Instalace magnetické rezonance v únoru 2009„Protože oddělení nabízelo stále větší počet výkonů a bylo nutno zaměstnat další lékaře, začaly být prostory na poliklinice Lípa nedostačující. V dubnu 2001 jsme začali s výstavbou vlastního objektu na Slunečním náměstí v Nových Butovicích, který nyní zná většina obyvatel naší městské části,“ říká doktor Lešták. „V prosinci téhož roku se pak pracoviště přestěhovalo do nových moderních prostor. Rozšířil se i počet lékařů. Z kdysi nejlepší oční kliniky v Československu – II. oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice – přešlo do našeho zařízení sedm významných oftalmologů. Každého ze zaměstnanců si velmi vážím, neboť lidský potenciál je to nejcennější, co máme.“

Vzhledem k rostoucí poptávce po komplexnější péči klinika v roce 2007 rozšířila služby o další odbornosti. Postupně přibyla neurologie, endokrinologie, ORL, interna, kardiologie, stomatologie, dermatologie, gynekologie a sonografie. Od letošního roku funguje na klinice také neurochirurgická ambulance. Všechny uvedené odbornosti jsou sdruženy v rámci Kliniky JL, s.r.o.

Femtosekundový chirurgický laser používá klinika od října 2011S rozšiřováním spektra medicínských oborů, ve kterých klinika poskytuje pacientům zdravotní péči, dbá doktor Lešták také o její vybavení moderní lékařskou technikou a špičkovými diagnostickými přístroji. Největším úspěchem bylo v roce 2009 zprovoznění nej moder nější magnetické rezonance v ČR, která byla umístěna v nově přistavěné části budovy. V roce 2011 byl na klinice instalován femtosekundový laser, čímž byla obyvatelům Prahy 13 i dalším pacientům nabídnuta možnost operace šedého zákalu nejmodernější technologií. Konečně v roce 2014 byl do provozu uveden nejmodernější počítačový tomograf v Evropě s technologií IMR, která umožňuje výrazně snížit dávku záření a současně zlepšit rozlišení snímku a snížit nežádoucí šum.

Doktor Lešták představuje nejmodernější tomograf v únoru 2014Pracoviště Kliniky JL jsou aktivní nejen na poli poskytování zdravotních služeb, ale i v oblasti vědeckého výzkumu. Na letošní oftalmologický kongres v Číně byli z celé Evropy vyzváni jen dva lékaři, jakožto vedoucí autority, k přednesení zásadní přednášky, přičemž jeden z nich působí právě na oční klinice v Nových Butovicích.

Jak Oční klinika JL, tak i Klinika JL získaly certifikáty kvality ISO 9001 2000. Oční klinika je zároveň i klinickým pracovištěm Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, takže titul kliniky je i akademicky ošetřen.

Kromě lékařské péče poskytujeme i služby oční optiky a do budoucna počítáme i s nabídkou dalších výjimečných služeb,“ říká zakladatel a majitel kliniky Ján Lešták.

V budově kliniky dnes pracuje celkem 120 zaměstnanců, z větší části jde o zdravotnické pracovníky. Více se o službách kliniky dozvíte na webových stránkách www.eyecentrum.cz.

-red-