Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Připojení ku Praze (1974)

Připojení ku Praze (1974)

V pondělí 17. června v 19 hod. konalo se v Kulturním domě ve Stodůlkách veřejné zasedání MNV za účasti široké veřejnosti. Sál byl plně obsazen, přistavovaly se ještě sedadla do uliček a co nestačilo, muselo stát. Na pořadu byly připomínky občanů k delimitaci tj. připojení zdejší obce k hlavnímu městu Praze, které bylo stanoveno k 1. červenci 1974. Celkem přešlo ku Praze 26 obcí a 96 čtverečních kilometrů se 27 000 obyvateli. Z toho obec Stodůlky, co do rozsahu a počtu obyvatel (3 500) jest největší. Z uvedených čísel vyplývá, že má-li v této době Praha 5 – 35 000 obyvatel, od 1. července 1974 přešla k této čtvrti nadpoloviční většina tj. 27 000 obyvatel. Je pochopitelné, že občané hledí do budoucnosti s vážnými obavami, aby nebyli pouze dojnou krávou a aby poměry nebyly spíše horší než lepší, čemuž vyhlídky jaksi napovídají. Předsedkyně Městského národního výboru Prahy 5 podala dosti nepřesně zprávu, jak pokročila zatím delimitace na některých úsecích. Celkově její řeč svědčila o neinformovanosti a když ptáčka lapají, tak mu krásně zpívají.

Vybral Dan Novotný