Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobrá spolupráce s profesionálními hasiči

V rámci výcviku se členové výjezdové jednotky v lednu a v únoru zúčastnili pravidelné stáže na Hasičské stanici č. 7 v Jinonicích. Během služby se rozezněl signál k výjezdu třikrát – poprvé k požáru v objektu bývalé tiskárny. Jednalo se o požár odpadu po osobách bez domova, požár byl likvidován proudem vody hasiči v dýchací technice. Z objektu bylo evakuováno 10 osob, které zde přebývaly nelegálně. Později následoval výjezd do ulice Píškova, kde byl hlášen plyn v ovzduší. Po příjezdu na místo byl zjištěn únik plynu do okolí z vozidla na LPG. Hasiči uzavřeli ventil nádrže LPG. Měřením bylo zjištěno, že koncentrace plynu není nebezpečná. Dále byla jednotka vyslána do Kartouzské ulice k požáru odpadkového koše v OC Smíchov. Jednotka nezasahovala, protože koš ještě před příjezdem uhasila ostraha objektu. Na sobotu 23. dubna chystáme Den otevřených dveří. Více se dozvíte v příštím STOPu.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky