Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hodnocení roku a smutné loučení s kolegou

Také letos jsme 23. ledna na valné hromadě hodnotili uplynulý rok v našem sboru. Nejprve zazněly zprávy o činnosti sboru, zásahové jednotky a družstev žen a dětí, která předvedla svoji prezentaci dokonce na plátně. Poté jsme ocenili věrné členy za 10 nebo 20 let působení ve sboru. Zároveň se vedoucí rozloučili s dětmi, které z přípravky odrostly do mladších a ze starších dětí postoupily do dorostu. Schválili jsme plán činnosti na tento rok a zahájili přípravy na oslavy 120 let založení sboru. Smutné bylo rozloučení s naším dlouholetým členem panem Antonínem Cveklem, který opustil navždy naše řady. Byl členem hasičů od svých dětských let. Pomáhal postavit v 70. letech náš sbor na nohy a celou dobu byl aktivním členem výboru. Staral se nám o vozový park a když bylo třeba, tak nás odvezl na soutěže a další akce sboru. Do posledních sil nám pomáhal zajišťovat naše aktivity a do minulého roku byl v Bezpečnostní radě MČ Praha 13. Právem mu náležel řád sv. Floriána a titul Zasloužilý hasič. Na fotografii z prosince 2011 je Antonín Cvekl s kolegy ze sboru a starostou Prahy 13 u příležitosti přijetí gratulace k udělení titulu Zasloužilý hasič na zasedání zastupitelstva. Čest jeho památce! Více na str. 7.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice