Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Snaží se vařit zdravě a chutně

Několik desítek vedoucích školních jídelen z Prahy 13 a Prahy 17 se sešlo 1. února v obřadní síni zdejší radnice na pracovním semináři o školním stravování. Ve spolupráci s městskou částí setkání uspořádaly Asociace zřizovatelů školních jídelen a odbor školství a mládeže pražského magistrátu. Aktuální informace z legislativy upravující školní stravování přednesla Jitka Krmíčková z ministerstva školství. V dalším programu byla řeč o řízení školních jídelen a současné úrovni stravování. Práce kuchařek ve školní jídelně je fyzicky i psychicky velmi náročná. Personál se musí řídit nejen předpisy a vyhláškami o školním stravování, ale zároveň se snaží vyjít vstříc strávníkům i jejich rodičům. Většina jídelen se snaží zavádět moderní receptury a mění přístup ke strávníkům. Ze zkušeností ale vyplývá, že je nutné řešit změnu stravovacích návyků a životního stylu především v rodině. Pokud rodiče chtějí, aby se děti stravovaly zdravě, nestačí zajistit zdravé jídlo ve školních jídelnách, ale je nutné, aby učili děti zdravé stravovací návyky přijmout. Nikde jinde se tak důsledně nehlídají výživové normy, pestrost stravy, spotřební koš a nezávadnost potravin jako právě v oblasti školního stravování. Český (a slovenský) systém školního stravování je naprosto unikátní v rámci celé Evropy. Velkým tématem diskuze bylo také vaření dietních pokrmů, které přes veškerou snahu zůstává pro jídelny dost složitým oříškem.

Samuel Truschka