Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo schválilo rozpočet Prahy 13 na rok 2016

První letošní zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13, které se konalo 10. února, mělo na programu celkem 15 bodů. Tím nejdůležitějším bylo bezesporu projednání zásadního dokumentu – rozpočtu na rok 2016.

Letošní rozpočet MČ Praha 13 počítá s příjmy a výdaji ve výši 716,6 milionu korun. Zde jsou základní ukazatele a objemy schváleného rozpočtu:

Příjmy:

  • Daňové příjmy 51,1 mil. Kč
  • Nedaňové příjmy 3,7 mil. Kč
  • Transfery 661,8 mil. Kč
  • Investiční příjmy 0 Kč

Celkem příjmy 716,6 mil. Kč

Výdaje:

  • Neinvestiční výdaje 294,4 mil. Kč
  • Investiční výdaje 422,2 mil. Kč

Celkem výdaje 716,6 mil. Kč

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a oproti tomu loňskému se jeho celkový objem snížil o 15,3 %. Vzhledem k tomu, že v předchozím roce byl zcela doplacen úvěr na stavbu radnice z roku 2002, neobsahuje rozpočet financování. Jednorázovým doplacením úvěru ušetřila městská část nemalou částku na úrocích.

Příjmovou stránku rozpočtu tvoří zejména transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní hospodářské činnosti – součet těchto tří částek činí 661,8 mil. Kč. Součástí rozpočtu jsou stejně jako v minulém roce prostředky z prodejů bytových domů, bytů a nebytových prostor, tentokrát ve výši skoro 411 mil. Kč. Tyto prostředky budou využity na krytí již dříve schválených investičních akcí.
Další část příjmů tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 54,8 mil. Kč (např. správní poplatky, místní poplatky apod.).