Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Spolupráce škol a sociální sítě

Na začátku června nás čeká poslední setkání v projektu Social Media and Education – Threats and Opportunities (v programu ERASMUS+), tentokrát ve Velké Británii. Koncem ledna jsme se již poněkolikáté zúčastnili konference učitelů Network Conference v německém Dreieichu. Učitelé projednávali možnosti další mezinárodní spolupráce a připravovali blížící se setkání v Anglii. Souběžně probíhaly workshopy žáků, do kterých se zapojili naši žáci Ellen Michaeli a Ladislav Vrtiška. Žáci ve skupinách reflektovali současnou migrační krizi v Evropě. K nejpůsobivějším zážitkům patřilo setkání se studentkou ze Sýrie, která byla očitou svědkyní válečných hrůz a útrap. Učitelé i žáci navázali nová přátelství, poznali život v zahraniční škole a konfrontovali své názory s ostatními.

Tomáš Klinka, garant projektu