Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka 6. tříd s rozšířenou výukou

Základní škola Kuncova otevře ve školním roce 2016/2017 tři 6. třídy. Budou rozděleny do čtyř studijních skupin, které nabízejí rozšířenou výuku:

1. matematiky a informatiky, 2. jazyků (AJ – FrJ, AJ – NJ nebo AJ – ŠpJ), 3. tělesné výchovy (judo, basketbal), 4. výtvarné výchovy.

Bez přijímací zkoušky bude přijat žák, který v prvním pololetí v 5. ročníku splnil následující podmínky:

  • do matematické skupiny – vyznamenání, jednička z matematiky nebo úspěšný řešitel OK matematické olympiády
  • do jazykové skupiny – vyznamenání a z ČJ a AJ jedničky
  • do sportovní skupiny – vyznamenání nebo nejhůře trojka z nějakého předmětu
  • do výtvarné skupiny – žádná známka horší než trojka

Více na www.zskuncova.org v kapitole Škola – Přijímací řízení.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu školy nejpozději do 14. června.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy