Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ulice Františka Janečka

Hned zkraje, aby snad nedošlo k mýlce, je důležité zvláště v tomto případě upozornit, že ulice se pojmenovávají zásadně po zemřelých osobnostech, nikdy po žijících. Navíc místopisná komise ve spolupráci s městskou částí rozhodla, že ulice v oblasti Západního Města ponesou jména významných představitelů technického pokroku a také skutečných osobností, které výraznou měrou přispěly k rozvoji českého automobilového průmyslu. Nikoli tedy podnikatelů v oblasti pop music. Ulice Františka Janečka vychází západním směrem z Bekovy severně od křižovatky s Waldesovou a slepě končí. Zbrojovka Ing. F. Janečka v nuselské továrně zaměstnávala ve 20. letech přes 1 100 pracovníků. S ukončením armádního programu nechal František Janeček postavit v Brodcích, části Týnce nad Sázavou, velkou továrnu na šicí stroje. Pak bylo jednoho dne ale najednou všechno jinak a koupil licenci na výrobu těžkého motocyklu Wanderer 500 OHV, jemuž se patrně podle složitosti konstrukce říkalo lidově Rumpál. Spojením prvních slabik vlastního jména s tím německým se zrodila JAWA. Také jeho nová brodecká slévárna vyráběla široké spektrum slitin na bázi oceli, mědi, hliníku, niklu, mosazi a bronzu. A skvělé motorky, ale i auta. K šedesátinám, roku 1938, obdržel Ing. František Janeček čestný doktorát ČVUT. S 15. březnem 1939 se nikdy nesmířil. Ve stodolách kolem Prahy, v areálech svých závodů v Praze, Brodcích a Kvasinách nechal ukrýt takřka 8 500 rozpracovaných motocyklů, 706 auto-mobilů a kolem 200 tun dalšího materiálu. Zemřel 4. června 1941 tam, kde si přál. Se slovy „Pracujte, já odcházím“ ve své pražské továrně. Za 10 předválečných let Ing. František Janeček vytvořil potenciál, který dokázal přežít dalších 40 let poválečné správy.

Dan Novotný